Afrodisie

Význam: nadměrně silný pohlavní pud

Další cizí slova

Preferovat

zvýhodňovat, dávat přednost

Promenáda

hromadné procházení; místo takového procházení, korzo

Alochorie

rozšiřování rozmnožovacích částic rostlin větrem, vodou, živočichy nebo člověkem

Parcela

pozemek

Hymen

panenská blána

Subspecies

poddruh