Afrodiziakum

Význam: látka nebo prostředek zvyšující pohlavní touhu,apetenci, výkonnost

Další cizí slova

Ikonostas

stěna se třemi vchody oddělující v řeckokatolických a pravoslavných chrámech oltářní část od prostoru pro věřící

v řecké abecedě znak pro hlásku p

Reparabilní

opravitelný

Šlojíř

závoj

Oligodynamie

schopnost těžkých kovů usmrcovat, ničit bakterie

Recyklace

znovuvyužití surovin obsažených v odpadech