Afunkce

Význam: úplný výpadek činnosti nějakého orgánu nebo dílčího systému

Další cizí slova

Skandál

veřejná ostuda

Hylosoismus

starořecký názor o formování látky životním principem

Valeur [valér]

1. odstupňování tónové intenzity barvy od jasnosti do sytosti tmavých tónů; 2. estetická hodnota v umění

Dekarbonisace

odstraňování uhlíku z určité látky; změkčování vody

Šábnout se

rozdělit se o něco

Turboalternátor

alternátor poháněný parní nebo plynovou turbínou