Afunkce

Význam: úplný výpadek činnosti nějakého orgánu nebo dílčího systému

Další cizí slova

Trinus

aspekt o hodnotě 120 stupňů

Gáblík

gábl; svačinka

Rekurence

opakování, opětovný výskyt, opakovaná skutečnost; výskyt vývojových forem organizmů morfologicky téměř shodných s příbuznými organizmy většího geologického stáří

Parazit

cizopasník; přížívník, vykořisťovatel

Fagie

druhá část složených slov mající význam hubení, ničení

Dehet

hustá tmavá, olejovitá kapalina vznikající při tepelném rozkladu organických látek bez přístupu vzduchu