Afunkční

Význam: nefunkční, neschopný činnosti

Další cizí slova

Dešerže

salva, hromadný výstřel

Municipalita

městská samospráva

Autocamping [autokempink]

tábor, rekreační zařízení pro autoturistiku, autokemp

Parafrenie

paranoidní psychóza, duševní porucha, pobloudilost, scestné myšlení

Plast

materiál, jehož podstatnou složkou jsou polymery; umělá hmota

Syngamie

splynutí pohlavních rozmnožovacích buněk