Afunkční

Význam: nefunkční, neschopný činnosti

Další cizí slova

Senzitivita

citlivost, schopnost reagovat na podnět

Štupovat

látat, zašívat

Stigma

jizva, rána připomínající rány Ježíše Krista po ukřižování; znak o něčem svědčící; znamení; nápadná skvrna na těle některých živočichů; znamení hanby

En masse [án mas]

vcelku, dohromady

Regulátor

zařízení pro samočinnou regulaci, usměrňovatel, upravovatel

Korepetitor

hudebník studující se zpěváky nebo tanečníky jejich role; domácí učitel