Agaton

Význam: otočný závěsný kloub tělocvičných kruhů

Další cizí slova

Šansoniér

zpěvák šansonů

Sanktusák

opilec, ožrala, alkoholik

Destilátor

přístroj na destilaci

Kreatin

svalový enzym

Solarizace

1. ozáření slunečními paprsky; 2. úbytek zčernání fotografické citlivé vrstvy s růstem expozice při značném přeexponování

Román

rozsáhlé, obv. prózou psané literární dílo, zachycující značné množství situací, událostí a vztahů