Agáve

Význam: okrasná bylina s přízemní růžicí tuhých, na okrajích ostnatých listů

Další cizí slova

Anikterický

bez přítomnosti žloutenky (ikteru)

Alegace

citování z listin, ze zákona

Iradiace

1. ozařování zejm. ultrafialovými paprsky; 2. zdánlivé zvětšení rozměrů osvětleného předmětu proti temnému pozadí a naopak; 3. vystřelování bolesti z postiženého místa do vzdálenějších oblastí

Chips [čips]

1. skořicový odpad, zlomková skořice; 2. čipsy

Mináž

společná strava (na vojně, ve vězení), menáž

Sensibilace

zvýšení, rozšíření citlivosti