Agenda

Význam: 1. pracovní náplň, souhrn administrativních prací, program jednání; 2. příruční liturgická kniha

Další cizí slova

Peron

nástupiště

Hyperplazie

zvětšení orgánu způsobené zmnožením jednotlivých buněk

Koruna

měnová jednotka České republiky, Slovenska, Dánska (krone), Norska(krone), Estonska (kroon), Švédska (krona), Islandu (króna)

Ornitoptéra

motorové letadlo s kývavými nosnými plochami

Redundance

nadbytečnost, hojnost

Institucionální

vztahující se k instituci, úřední