Agenda

Význam: 1. pracovní náplň, souhrn administrativních prací, program jednání; 2. příruční liturgická kniha

Další cizí slova

Rozvalina

zřícenina, ruina, troska domu nebo hradu

Polyhedrony

3D tělesa konečného objemu s konečnou plochou tělesa

Virosa

choroba vyvolaná viry

Meritokracie

vláda nejschopnějších odborníků

Somnambulní

nevědomý, mrákotný, v polospánku, ne zcela při smyslech

Myelitida

zánět míchy; zánět kostní dřeně