Ageneze

Význam: vrozené chybění nebo nevyvinutí orgánu nebo jeho části,aplazie

Další cizí slova

Citýrovat

1. volat, předvolávat zbytečně nebo k vůli; 2. týrat, sužovat zbytečnými požadavky; 3. vyvolávat duchy, ďábla

Incize

naříznutí, protětí, chirurgické otevření

Kelotomie

operace kýly

Austenitisace

ohřev oceli nad kritické teploty s výdrží, aby ocel nabyla stabilního stavu

Finta

lest, léčka, úskok; sport klamání soupeře

Partes

part