Ageneze

Význam: vrozené chybění nebo nevyvinutí orgánu nebo jeho části,aplazie

Další cizí slova

Celibát

bezženství, svobodný stav

Keynesiánství

ekonomický směr založený britským ekonomem Johnem Maynardem Keynesem (výklad nestabilního, cyklického vývoje ekonomiky)

Konsekvent

následující člen; následek; logický závěr, výsledek

Marináda

kořeněná zálivka k nakládání potravin

Absint

hořký silný likér (ve většině zemí zakázaný)

Synchrocyklotron

kruhový urychlovač těžkých nabitých částic, fázotron