Agent

Význam: obchodní jednatel, zástupce, zplnomocněnec; špion, vyzvědač

Další cizí slova

Fréza

1. vícebřitý nástroj k frézování; 2. stroj na kypření půdy, na zemní práce

Kabala

podání, tradice; starožidovský mystický výklad světa; tajná židovská nauka; vědomosti a výpočty známé jen zasvěcencům

Element

prvek složka, součástka

Detašér

odborný čistič skvrn

Royalismus-

oddanost k panovnickému rodu, monarchizmus

Rekolekce

duchovní cvičení;zpytování svědomí