Agent

Význam: obchodní jednatel, zástupce, zplnomocněnec; špion, vyzvědač

Další cizí slova

Herbicid

chemický prostředek na hubení plevele

Neofobie

chorobný strach z něčeho nového

Vigilance

bdělost, ostražitost; stav bdělosti

Vehemence

ráznost, pádnost, napřené úsilí

Heterogenita

různorodost, heterogennost

Rotel

ubytovací a stravovací zařízení v autobusovém přívěsu nebo patrovém autobusu