Agentura

Význam: jednatelství, zprostředkovatelna, zastupitelství,

Další cizí slova

Italizmus

jazykový prostředek přejatý do jiného jazyka z italštiny nebo podle italštiny v něm vytvořený

Ambivalentní

rozporný,rozpolcený,rozkolísaný, mající dvojí význam

Klipsna

úchytka k upevnění nohy v pedálu jízdního kola; klips

Kandidát

uchazeč o funkci, pracovní místo; k. věd vědecká hodnost, zkratka CSc.

Korfball

sportovní míčová hra smíšených družstev mužů a žen podobná basketbalu

Paréza

částečná ztráta hybnosti, neúplná obrna