Agile [ádžile]

Význam: živě, hybně, lehce

Další cizí slova

Bifidus

dvojklanný, týkající se orgánu rozděleného na dvě části

Oficiální

úřední, oficiální, formální

Harmattan

suchý, horký, prašný vítr vanoucí ze Sahary

Pampa

stepi Jižní Ameriky s převahou suchomilných trav

Hercog

vévoda, kníže

Sumativní

souhrnný, celkový, součtový