Agilní

Význam: čilý, aktivní, horlivý

Další cizí slova

Instalace

zavedení, připojení, umístění technických zařízení, vybavení budovy ap.; rozmisťování předmětů pro výstavní účely; slavnostní uvedení do úřadu

Gastro-

první část složených slov mající význam žaludek, žaludeční

Karate

japonský způsob kontaktního boje

Mesenterium

část pobřišnice, řasa připojující střevní kličky

Esperanto

umělý mezinárodní jazyk

Deodorace-

zbavování vůně nebo zápachu chemickými prostředky