Agilní

Význam: čilý, aktivní, horlivý

Další cizí slova

Gluon

hypotetické kvantum silového pole kvarků

Ekvatoreální

rovníkový

Retenze

zadržení, zadržování; schopnost zapamatovat si něco, udržet v paměti; zachování, uchování

Cejch

1. úřední značka potvrzující přesnost a správnost funkce měřidel a přístrojů; 2. neodstranitelné označení osoby, zvířete nebo věci

Pervitin

uměle připravená droga typu benzedrinu s účinky podobnými účinkům kokainu

Prefektura

úřad prefekta; budova nebo místnost tohoto úřadu; správní obvod řízený prefektem