Agitato [adžitáto]

Význam: pohnutě, vzrušeně

Další cizí slova

Helmintologie

nauka o helmintech a jimi vyvolaných onemocněních

Open-end fund [oupnendfand]

otevřený investiční fond; nekonečná zásoba, např. peněz

Kvalt

spěch; rychlost

Satelizace

slovo satelit (průvodce, bodyguard) přišlo do Evropy snad z etruštiny přes latinu (srv. Český etymologický slovník, LEDA). V oblasti pedagogiky by satelizace mohla znamenat například vytvoření pedagogického vztahu. Přesnější význam musí takovým neologismů

Švenk

pohyb kamery přenášející pohled z jednoho bodu na druhý, smyk

Adstringens

Lék, který místně zužuje cévy a snižuje vyměšování.