Aglomerace

Význam: nahromadění, nakupení,shluk, seskupení

Další cizí slova

Banální

všední, bezvýznamný; nevkusný

Verze

varianta, obměna, jedna z několika rozdílných podob textu, vylíčení události z vlastního hlediska; rozcházející se zprávy, o téže události.

Feedback [fídbek]

zpětná vazba

Ós

ústa

Neritický

příslušný k předbřežnímu pásmu od čáry odlivu k okraji pevninského šelfu

Deutero-

první část složených slov mající význam 1. druhotný; 2. obsahující deuterium