Aglomerace

Význam: nahromadění, nakupení,shluk, seskupení

Další cizí slova

Meningokok

bakterie kulovitého tvaru způsobující některé hnisavé záněty mozkových plen

Pedikůra

odborné ošetření nohou, péče o nohy

Pula

měnová jednotka Botswany

Satanizmus

kult, uctívání satana

Startér

1. ten, kdo provádí start, např. sportovního závodu; 2. spouštěč

Workshop [vérkšop]

dílna; tvůrčí, pracovní setkání