Aglomerace

Význam: nahromadění, nakupení,shluk, seskupení

Další cizí slova

Cenogenese

společný původ z téhož předka, pokrevní příbuzenství

Tretra

speciální sportovní obuv s hřeby

Akreditiv

platební dokument, finanční částka složená v bance rezervovaná pro úhradu určitého zboží; pověřovací listina

Marinní

vztahující se k moři

Cumulonimbus [kumulonymbus]

bouřkový oblak velkého vertikálního rozsahu, dešťová kupa