Aglomerát

Význam: spečenec; hornina tvořená úlomky sopečných vyvrženin a tufem

Další cizí slova

Dernier cri [dernjé kri]

poslední módní výkřik, poslední novinka

Do

solmizační slabika pro tón c

Antičástice

objekt existující ke každé elementární částici mající stejnou hmotnost a opačný náboj

Kenotat

symbolický hrob

Sentiment

cit; citlivost, citovost

Paralysátor

látka způsobující dočasné nebo trvalé ochrnutí organismu (např. bojové chemické látky)