Aglomerát

Význam: spečenec; hornina tvořená úlomky sopečných vyvrženin a tufem

Další cizí slova

Kvádro

šaty, oblek

Etiolisace

bělení, blednutí

Sofisma

úmyslné klamný důkaz, zdánlivá správnost

Desiderium

přání, požadavek, žádost

Poikilohydrie

tolerance rostlin na nedostatek vody