Aglomerovaný

Význam: nahromaděný; spečený

Další cizí slova

Respirium

oddechová přestávka; místo určené pro odpočinek

Sensibilisace

zvýšení, rozšíření citlivosti

Dance-floor music [dáns flór mjúzik]

taneční diskotéková hudba poplatná dobovým trendům

Kafr

organická sloučenina ze skupiny terpenů

Klavifon

elektronický klávesový nástroj

Exklusive

vyjma,kromě, mimo, nepočítaje v to