Aglomerovaný

Význam: nahromaděný; spečený

Další cizí slova

Abakus

1. starověká početní tabulka, počitadlo; 2. arch. deska na hlavici sloupu; 3. stolek u oltáře na přípravu bohoslužebných předmětů

Karence

1. dočasné čekatelství, dočasné vyloučení z platnosti pojistky; 2. lhůta, po kterou sportovec nesmí startovat po ohlášení přestupu; 3. nedostatek některé živiny nebo látky vyvolávající chorobný stav

Salinita

slanost

Cystin

složka bílkovin

Pektorál

pektorál je zlatý nebo stříbrný náprsní kříž s ostatky svatých - pektorál svému nositeli připomíná, že má ve svém srdci nosit Krista; pancíř kryjící ramena a část hrudi

Tapeta

1. vzorovaný papír, tkanina nebo umělá hmota k pokrývání stěn; 2. být na t. být předmětem hovoru, zájmu