Agloporit

Význam: umělé lehké pórovité plnivo do betonu

Další cizí slova

Pseudo-

první část složených slov mající význam nepravý, napodobený, lživý

Antiseptikum

přípravek zabraňující sepsi

Apofatický

opisující věc nebo osobu na základě toho, co neni. Např. apofatická teologie: opis boha pomocí vlastností které nemá (není temný, není bolest, není nenávist ...).

Absurdní

nesmyslný; nevhodný; hloupý

Tenzid

povrchově aktivní látka

Kompilát

výsledek kompilace; překlad zdrojového počítačového programu na výsledný; kompilace