Agloporit

Význam: umělé lehké pórovité plnivo do betonu

Další cizí slova

Peneplén

zarovnaná část zemského povrchu s malými výškovými rozdíly, parovina

Synchrotron

pulzní kruhový urychlovač elektronů a protonů

Optovat

vykonávat opci, právo opce

Rekurentní

vracející se, zvratný, návratný, znovu se vyskytující, vyplývající, opakující se; vedoucí dozadu

Halfvolej

úder nebo kop zahraný bezprostředně po odrazu míče od hrací plochy

Solarisace

1. ozáření slunečními paprsky; 2. úbytek zčernání fotografické citlivé vrstvy s růstem expozice při značném přeexponování