Aglutinace

Význam: shlukování krvinek a bakterií v plazmě; tvoření slov a jejich tvarů připojováním jasně odlišitelných přípon

Další cizí slova

Neurom

nádor z nervových vláken, popř. buněk

Astromantie

věštění z hvězd, ale ne na základě horoskopu

Foot [fút]

britsko-americká jednotka pro délku rovná 30,48 cm

Mastif

mohutný pes s velkou hlavou

Orgán

1. část organizmu mající určitou funkci, ústrojí; 2. osoba pověřená výkonnou mocí; 3. prostředník k projevení vůle, názoru (instituce, časopis)

Kónický

kuželovitý