Aglutinace

Význam: shlukování krvinek a bakterií v plazmě; tvoření slov a jejich tvarů připojováním jasně odlišitelných přípon

Další cizí slova

Konglomerát

směs; směsice, nesourodý celek; slepenec

Gópuram

stupňovitý portál drávidských chrámů

Distersní

překroucený, opačný, převrácený, nenormální

Grafie

druhá část složených slov mající význam zapisující, zaznamenávající přístroj, zařízení vání, kreslení, tisk

Spiro-

první část složených slov, mající význam dech, dýchání, dechový

Safián

jemná useň z koziny, teletiny nebo skopovice