Aglutinin

Význam: obranná protilátka v krevním séru způsobující shlukování buněčných elementů

Další cizí slova

Mythisovat

vytvářet mýtus; dodávat mytický ráz, mytologizovat

Penicilin

antibiotikum produkované některými plísněmi a houbami, vyráběné synteticky

Patronace

záštita, ochrana, patronát

Psychogenie

duševní porucha způsobená vznikem určitých duševních představ a citových reakcí

Rumiště

smetiště

Frajtr

svobodník