Aglutinin

Význam: obranná protilátka v krevním séru způsobující shlukování buněčných elementů

Další cizí slova

Epopej

rozsáhlá epická báseň, epos; velkolepé dílo, slavný čin

Jab [džeb]

tvrdý přímý úder v boxu z bezprostřední blízkosti

Extroverse

přístupnost vnějším podnětům, snazší přizpůsobivost, otevřenost vůči ostatním

Rispet

básně o osmi verších s rýmovým rastrem abab cc dd

Muezzin

svolávač muslimů k modlitbě

Trackball [trekból]

kulový ovladač, zejm. u přenosných počítačů