Agnace

Význam: příslušenství k téže rodině; pokrevní příbuzenství v mužské linii

Další cizí slova

Galvanokaustika

elektrolytické leptání kovů

Glosa

poznámka, vysvětlivka

Keson

1. ocelová nebo betonová konstrukce ve tvaru krabice s otevřeným dnem, udržující vzduch k práci pod vodní hladinou; potápěčský zvon; 2. kazeta se silným pohltivým účinkem k úpravě stropů akusticky náročných místností

Trachelo-

první část složených slov mající význam děložní čípek

Cembalo [čembalo]

strunný klávesový hudební nástroj, clavicembalo, clavecin, harpsichord

Metodisté

evangelická církev vzniklá z anglikánské