Agnát

Význam: pokrevný příbuzný v mužské linii

Další cizí slova

Miserere [mizerere]

slituj se!, začátek kajícného žalmu

Chiropterolog

vědec zabývající se řádem letouni (netopýři kaloni)

Desinficiens

prostředky užívané k umrtvení mikrobů ve vzduchu a na povrchu předmětů

Fenokopie

vnějšími vlivy způsobená, nedědičná změna svými projevy se podobající dědičné

Theolatrie

uctívání boha, bohoslužba

Myrta

hustě větvený, vždy zelený keř