Agnosticismuso

Význam: názor nepoznatelnosti světa kromě smyslové zkušenosti

Další cizí slova

Nepotismus

zvýhodňování, prosazování příbuzných z pozice svého postavení

Peage [peáž]

využívání dopravních cest při přejezdu přes cizí státní území na základě dohodnutých podmínek; mýtné, poplatek

Dernier cri [dernjé kri]

poslední módní výkřik, poslední novinka

Pontifikát

úřad a hodnost papeže, doba jeho funkce

Triplicita

trojnásobnost, trojí výskyt, vyhotovení

Cherry brandy [šeri brendy]

třešňový nebo višňový likér, griotka