Agnosticismuso

Význam: názor nepoznatelnosti světa kromě smyslové zkušenosti

Další cizí slova

Entyméma

zkrácený úsudek; bez některého z předpokladů nebude závěru

Kameje

drahý kámen s reliéfní řezbou, druh gemy

Sejm

v polském prostředí sněm

Trichom

chlup

Hypoteční

vztahující se k hypotéce,hypotekární

Zoroastrizmus

staroperské náboženství proroka Zarathuštry založené na představě sváru dobra se zlem; mazdaizmus