Agnosticizmus

Význam: názor nepoznatelnosti světa kromě smyslové zkušenosti

Další cizí slova

Obnubilace

mrákotný stav, ztráta vědomí, mdloba, bezvědomí

Ovulace

uvolnění zralého vajíčka schopného oplodnění z vaječníku

Kontraktura

zkrácení, fixované držení části těla způsobené zkrácením svalu a jeho vazivovou přeměnou

Taoizmus

staročínský filozofický a náboženský směr

Vádí

vyschlé řečiště v suchých oblastech, naplňující se vodou jen po občasných deštích

Psychoanalysa

léčebná, terapeutická metoda i psychologická teorie vycházející z významu nevědomé motivace v lidském chování