Agnosticizmus

Význam: názor nepoznatelnosti světa kromě smyslové zkušenosti

Další cizí slova

Detašér

odborný čistič skvrn

Proveditor

hodnostář v Benátké republice

Asketa

kdo vede asketický způsob života

Recitativ [recitatýv i rečitatýv]

způsob zpěvu blížící se mluvené řeči

Monitorování

soustavné sledování, vyhodnocování, monitoring

Tropikalizace

speciální úprava výrobků pro tropické oblasti