Agnózie

Význam: 1. neurologická porucha poznávání, schopnosti chápání; 2. neschopnost, nemožnost jednoznačně určit diagnózu

Další cizí slova

Monodie

jednohlas; sólová píseň; hudební skladba s jednou vedoucí melodii

Dolmen

megalitická hrobka

Faktoriál

mat. f. čísla je součin všech přirozených čísel od jedné do daného čísla

Herbář

sbírka sušených a vylisovaných rostlin; soupis léčivých bylin

Korektura

oprava, úprava, náprava; oprava chyb v textu; otisk sazby k provedení korektury

Iguanodon

vyhynulý druh obrovských býložravců