Agnus Dei

Význam: Beránek boží, symbol vykupitelské smrti Kristovy

Další cizí slova

Uranografie

zobrazení hvězdné oblohy

Radioisotop

radioaktivní izotop

Reversní osmóza

Je třeba odlišit pojmy osmosa a reversní osmosa: Osmosa je pronikání molekul rozpouštědla (př. vody) přes semipermeabilní (polopropustnou) membránu z místa o nižší koncentraci do místa o vyšší koncentraci ("ředění"). Reversní osmosa je opakem. Jde o průch

Maieutika

1. umění porodnické; 2. uvedení k samostatnému poznání

Harpagon

lakomec

Poli-

první část složených slov mající význam město, městský