Agnus Dei

Význam: Beránek boží, symbol vykupitelské smrti Kristovy

Další cizí slova

Evangelizace

hlásání a šíření evangelia

Korsak

středoasijská psovitá šelma

Grafický

psaný, písemný; vyjádřený obrázkem, grafem, tiskem; týkající se umělecké kresby nebo reprodukce

Industrializace

zavádění, rozvoj průmyslu

Teoréma

v dané axiomatické soustavě dokázané, pravdivé, platné tvrzení

Periferní

okrajový, obvodový