Agogika

Význam: změny tempa při interpretaci hudebního díla

Další cizí slova

Kraniometr

přístroj k měření lebky i menších rozměrů těla, kefalometr

Homo sapiens [homó sapiéns]

člověk rozumný; přírodovědecké označení druhu člověk

Demarše

diplomatický zákrok, vystoupení, důrazné upozornění, protest

Prostaglandin

nenasycená mastná kyselina, farmakologicky aktivní látka působící podobně jako hormony

Mesenchym

zárodečná tkáň, ze které se v organizmu vytváří pojivo, svalstvo a cévy

Izobata

hloubková vrstevnice