Agóna

Význam: izočára s nulovou magnetickou deklinací

Další cizí slova

Karter

spodní část skříně spalovacího motoru

Etatizace

zestátnění, převod nestátního majetku do vlastnictví státu

Stereotypní

pravidelně se opakující, neměnný, obvyklý

Slipr

domácí obuv, trepka, pantofel, lehký střevíc

Fako-

první část složených slov mající význam oko, oční

Terofyt

jednoletá rostlina