Agóna

Význam: izočára s nulovou magnetickou deklinací

Další cizí slova

Torický

vzniklý kombinací dvou různých křivostí na téže ploše

Inkrece

předávání výměšků (hormonů) žlázami s vnitřní sekrecí přímo do krevního oběhu

Kolokace

dvojice nebo více slov, obv. spojovaných samostatných lexikálních jednotek

Neuma

notová značka raného středověku

Proband

jedinec, který je předmětem zkoumání

Botulotoxin

smrtelně jedovatá látka, klobásový jed, botulin