Agonie

Význam: stav ochromení, nečinnosti; stav před smrtí

Další cizí slova

Tender

1. veřejná nabídková soutěž, výzva; 2. zásobník paliva a vody pro parní lokomotivy

Subsumpce

podřazení pojmu zvláštního pojmu obecnějšímu

Kryogenní

mrazový, vzniklý působením mrazu

Kali-

1. kalo-; 2. první část složených slov mající význam draselný

Nebulizátor

rozprašovač

Niello

technika zdobení kovových, zejm. stříbrných, předmětů ve šperkařství a zbrojířství