Agonie

Význam: stav ochromení, nečinnosti; stav před smrtí

Další cizí slova

Mega-

předpona mající význam miliontého násobku, násobku 10 na 6

Signatura

označení, značka; podpis

Izočára

čára na mapě nebo v grafu spojující místa stejných hodnot dané veličiny, izolinie, izokřivka

Kryptonym

pseudonym; fiktonym

Pompadura

dámská kabelka ve tvaru váčku, pompadúrka

Adjunkt

úřednický pomocník, elév, koncipient