Agora

Význam: starořecké městské shromaždiště;náměstí, volný prostor

Další cizí slova

Axiom

postulát, tvrzení; základní nedokazatelná věta, samozřejmá i bez důkazu

Viktimizace

proces, ve kterém se člověk stává obětí trestného činu

Episkopát

biskupství, úřad, hodnost biskupa; sbor biskupů

Kilometrovník

ukazatel nebo seznam vzdáleností v kilometrech

Popelín

tenká měkká hustá tkanina obv. s plátěnou vazbou

Japanismus

1. jazykový prostředek přejatý z japonštiny do jiného jazyka nebo v něm podle japonštiny vytvořený; 2. napodobení japonské umělecké techniky nebo uměleckých předmětů