Agora

Význam: starořecké městské shromaždiště;náměstí, volný prostor

Další cizí slova

Ancienita

druh devizového omezení odrážející skutečnost, zda účastník obchodu byl již v minulosti činný v témž oboru

Dentální

zubní

Šach

1. desková hra s hracími figurami; ohrožení krále při hře v šachy; 2. šáh

Predikát

přídomek; log. část soudu nebo výroková funkce, vypovídající o subjektu nebo proměnné; jaz. přísudek

Dranžírovat

krájet na porce, rozřezávat

Prokto-

první část složených slov mající význam konečník, konečníkový