Agora

Význam: starořecké městské shromaždiště;náměstí, volný prostor

Další cizí slova

Komando

1. útočný oddíl, speciální jednotka; bojůvka; 2. velitelství, komandatura; velení, vláda, moc; 3. v nacistických koncentračních táborech pracovní skupina vězňů

Ionizace

vznik iontu, obvykle odtržením elektronu od neutrální částice

Rezort

obor působnosti; úřad, ministerstvo, odbor

Nadace

majetek trvale věnovaný na obecně užitečný účel; donace; nezisková, účelová organizace

Neurastenik

člověk trpící neurózou, neurotik

Krenelování

zdobení budov pevnostními motivy