Agorafobie

Význam: chorobný strach z otevřeného prostoru, prostranství nebo z davu

Další cizí slova

Multiplum

vícenásobné množství

Representační

zastupující, sloužící reprezentaci

Nozologie

nauka o třídění nemocí

DNA

deoxyribonukleová kyselina

Žakár

text. složitá vazba nebo vzor; tkalcovský stav na. tkaní velkých vzorů

Fiskus

státní pokladna