Agraciace

Význam: prominutí nebo zmírnění trestu

Další cizí slova

Amylosa

polysacharid, složka škrobu ve vodě rozpustná

Trabuko

krátký silný havanský doutník

Dissous plyn [dysú plyn]

acetylen naplněný do tlakové láhve s pórovitou hmotou nasáklou acetonem

Methylalkohol

nejjednodušší alkohol, metanol

Bookmaker [bukmejkr]

osoba přijímající sázky, majitel sázkové kanceláře

Monofyzitismus

učení o jediné (božské) přirozenosti Ježíše Krista