Agraciace

Význam: prominutí nebo zmírnění trestu

Další cizí slova

Monoblok

konstrukční jednotka tvořící uzavřený celek

Triangl

trojúhelník; bicí hudební nástroj trojúhelníkového tvaru

Dolosní

úmyslný

Epilimnion

horní vrstva vodních nádrží

Modernizace

vylepšení, přizpůsobení soudobým požadavkům nebo znalostem; inovace

Tapetum

vnitřní jednovrstevné výstelné pletivo, výstelka