Agradace

Význam: zvyšování zemského povrchu nanášením transportovaného materiálu

Další cizí slova

Kverulant

stálý nespokojenec; člověk, který si neustále stěžuje, domáhá se svého domnělého práva

Decimálka

decimální váha

Sex-show [sexšou]

představení s pornografickým programem

Residence

sídlo, sídelní budova hlavy státu nebo vysokého hodnostáře, sídelní město; přepychové obydlí

Primárky

volby kandidátů na úřad prezidanta USA

Matróz

námořník