Agradace

Význam: zvyšování zemského povrchu nanášením transportovaného materiálu

Další cizí slova

Dezertní

vztahující se k dezertu; d. víno víno s vysokým obsahem alkoholu a cukru

Propedeutika

úvod, průprava; uvedení do oboru

Instinkt

vrozený pud, vnuknutí; tušení

Otčestvo

v ruském a bulharském prostředí jméno po otci jako součást rodného jména

Supervisor

dohlížitel, dozorce, inspektor