Agravace

Význam: úmyslné zveličování zdravotních obtíží

Další cizí slova

Tranše

čerpání dohodnuté půjčky nebo její části; část emise cenných papírů

Telematika

telekomunikační přístup k centrálně uloženým informacím

Greenpeece [grínpís]

hnutí za ochranu životního prostředí

Revival [rivajvl]

obnova, oživení, obroda, renezance; nové vydání, uvedení

Abuzéř

člověk, který nadměrně užívá,návykově užívá některé látky, např.drogy, léčiva, nikotin, alkohol

Res cogitans a res extensa [rés kógitáns a rés exténza]

věc myslící a věc rozprostraněná