Agravace

Význam: úmyslné zveličování zdravotních obtíží

Další cizí slova

Primát

prvenství, vůdčí postavení

Signovat

opatřovat signaturou, parafou, šifrou, značkou, podpisem

Gross Domestic Product

hrubý domácí produkt

Fikcionalizmus

názor,že naše představy světa jsou pouhé

Avisovat

dát zprávu, ohlásit příchod

Kirsch [kirš]

třešňovice