Agregát

Význam: spojení, propojení, seskupení (krystalů, strojů, ukazatelů)

Další cizí slova

Eutrofní

bohatý na živiny

Obiter dicta

faktická poznámka soudce, která nemá sílu precedentu

Unitární

jednotný

Happening [hepenyng]

improvizované představení, událost situovaná do běžné reality s cílem vtáhnout diváka do děje, vyvolat pocity šoku, absurdity

Fix-focus

fixfokus

Gyrifikace

členění povrchu mozku v závity