Agrese

Význam: napadení, ozbrojený vpád

Další cizí slova

Arché

počátek, princip, původ; pralátka

Demoralisace

úpadek mravů, ztráta mravní odpovědnosti, mravní rozklad; úpadek smyslu pro mravní hodnoty; uvolnění kázně

Homo faber

člověk kovář, jako bytost vyrábějící

Repase

rozebrání, prohlídka a případná oprava stroje, zařízení po zkušebním chodu

Bagatelizace

zlehčování,znevažování,podceňování

Offside [ofsajd]

postavení mimo hru