Agrese

Význam: napadení, ozbrojený vpád

Další cizí slova

Konspekt

plán díla v tezích; zhuštěný obsah díla

Brífink

krátké setkání činitele nebo mluvčího s novináři, informativní schůzka

Hygroskopie

schopnost látek pohlcovat a udržovat vlhkost, hygroskopicita, hygroskopičnost

Perspektivní

výhledový; s dobrými vyhlídkami do budoucna

Restaurování

obnova, ozdravení, znovuzřízení, restaurace

Piezometr

přístroj k měření stlačitelnosti kapalin