Agresor

Význam: útočník

Další cizí slova

Chlorid

sůl kyseliny chlorovodíkové

Pentaedr

pětistěn

Abasie

neschopnost chůze

Fiesta

španělská lidová slavnost

Perineum

hráz (poševní)

Multiprocessing

souběžné zpracování dvou nebo více procesů