Agri-

Význam: první část složených slov mající význam zemědělství, zemědělský, pole, půda

Další cizí slova

Spirituálno

duchovno

Sodar

přístroj k sondáži spodních vrstev atmosféry využívající zpětný rozptyl zvukových vln

Tachymetrie

měřická metoda k rychlému zaměřování určitého území

Triumf

vítězství, úspěch; radost z vítězství, oslava vítězství

Menáž

společná strava (na vojně, ve vězení), mináž

Rathaus

radnice