Agroekologie

Význam: nauka o vzájemných vztazích mezi zemědělskými rostlinami a jejich vnějším prostředím

Další cizí slova

Neoplasticismus-

malířský směr, nejčistší varianta konstruktivizmu

Relikvie

ostatky svatých nebo jejich osobních předmětů; milá, drahá památka

Klíring

bezhotovostní vyrovnání pohledávek a závazků, obv. mezi peněžními ústavy

Vazopresin

hormon řídící hospodaření organizmu s vodou

Integrace

sjednocení, ucelení, splynutí, proces spojování ve vyšší celek; začlenění, zapojení; mat. výpočet integrálu