Agroekologie

Význam: nauka o vzájemných vztazích mezi zemědělskými rostlinami a jejich vnějším prostředím

Další cizí slova

Koncelebrace

sloužení mše několika kněžími

Kardiologie

lékařský obor zabývající se chorobami srdce

Panenteismus

názor na svět jako ztělesnění boha

Endofág

organizmus žijící a živící se uvnitř hostitele

Athematický

bez kmenové přípony

Myxo-

první část složených slov mající význam hlen, hlenový