Agrologie

Význam: nauka o polním hospodářství

Další cizí slova

Transistor

polovodičový prvek umožňující zesílení elektrického proudu

Inventarisace

kontrola účtů; vyhotovení inventáře

Rotor

otočná část elektrického stroje; nosná konstrukční. část vrtulníku

Konjunkturalista

prospěchář, vypočítavec těžící z okolností

Stresor

příčina stresu

Inercie

netečnost, nečinnost, nepohyblivost; fyz. setrvačnost