Agrologie

Význam: nauka o polním hospodářství

Další cizí slova

Špagety

dlouhé těstoviny

Flauta

1. flétna; 2. úplné bezvětří (v jachtingu); 3. obchodní plachetní loď nizozemského původu se třemi stěžni

Disertace

dizertace

Kritický

rozhodující; hodnotící, posuzovací; příznačný pro krizi

Bakchantka

vášnivá, smyslná žena; účastnice bakchanálií, menáda

Ultrafiltrace

metoda filtrace koloidních roztoků