Agronomie

Význam: nauka zabývající se zemědělskou výrobou

Další cizí slova

Atopie

nejobvyklejší druh alergického mechanizmu

Koka-kola

osvěžující nealkoholický nápoj, kola, coke

Cédéčko

compact disc, kompaktní deska, kompakt, CD

Depreciace

znehodnocení, snížení hodnoty

Xeróza

suchost

Selfmarketing

marketink pro vlastní potřebu