Agronomie

Význam: nauka zabývající se zemědělskou výrobou

Další cizí slova

Port

přístav; přípojné místo

Stylisovat

sestavovat, formulovat; upravit v určitém stylu; přetvářet

Westwerk [vestverk]

západní budova, věžovitá stavba západní části křesťanského kostela

Hurdiska

dutá cihla určená zejm. pro stropní konstrukce

Ritus

řád, obyčej; obřad, náboženský obřad, kultovní akce, bohoslužba

Proklise

spojení nepřízvučného slova s následujícím přízvučným v jeden přízvukovaný celek; sklon dopředu, předklon