Agronomie

Význam: nauka zabývající se zemědělskou výrobou

Další cizí slova

Aktualizace

přiblížení současnému stavu, společenskému dění a novému chápání; doplnění o nejnovější údaje; zpřítomnění

Myotonie

tonické křeče svalstva, svalový stah s velmi opožděnou relaxací

Aproximace

1. přiblížení, přibližnost; 2. přibližná hodnota; nahrazení čísla vhodným blízkým číslem

Megalit

monumentální kamenný památník z předhistorické doby

Irido-

první část složených slov mající význam iris, oční duhovka

Diskvalifikace

vyloučení; potrestání sportovce za porušení pravidel