Agrotechnika

Význam: souhrn pěstitelských opatření, která mají zajistit vysokou sklizeň i výživovou hodnotu hospodářských plodin

Další cizí slova

Gubernie

historický správní obvod, vladařství; nejvyšší správní jednotka v carském Rusku

Normativ

předpis, ustanovení, pravidlo

Konstrikce

zúžení, sevření, utažení, podvázání

Somnambulní

nevědomý, mrákotný, v polospánku, ne zcela při smyslech

Fruktifikace

1. vytváření plodu, zrání; 2. zužitkování, vytěžení prospěchu

Bakteriologie

nauka o bakteriích