Agrotechnika

Význam: souhrn pěstitelských opatření, která mají zajistit vysokou sklizeň i výživovou hodnotu hospodářských plodin

Další cizí slova

Biostimulace

zvyšování obranné schopnosti organizmu

Komercialismus

obchodní duch, metody, zvyklosti; obchodní výraz

Tatami

žíněnka užívaná při džudu, aikidu; zápasiště s touto žíněnkou; Tradiční japonská rohož o rozměrech 90x180 (míra slouží i jako jednotka pro vyjádření velikosti obytné plocy) cca 5 cm vysoká. Je utkána z rákosu a vyplněna rýžovou slámou.

ThDr.

theologiae doctor, doktor teologie

Exhibicionismus-

okázalost při vystupování na veřejnosti; úchylka, kdy pohlavního uspokojení je dosahováno obnažováním zejm. pohlavních orgánů před osobou druhého pohlaví

Rubidium

prvek ze skupiny alkalických kovů