Ahistorismus

Význam: podcenění vývojového (historického) hlediska, dějin vůbec

Další cizí slova

Animálnost

zvířeckost

Diaspora

rozptýlení; dlouhodobý pobyt náboženské nebo etnické skupiny v cizím prostředí; část rostliny zajišťující rozmnožování oddělená od mateřské rostliny

Song

píseň

Striktní

přísný, strohý, přesný, nesmlouvavý

Disput

rozprava, debata, odborná diskuze

Mikrografie

1. chorobné psaní nápadně malým písmem; 2. zhotovování mikrografických kopií