Ahistorismus

Význam: podcenění vývojového (historického) hlediska, dějin vůbec

Další cizí slova

Anomálie

nepravidelnost, výjimečnost; odchylka, úchylka od normálu

Dramatizace

převedení předlohy do formy dramatu

Masmédium

veřejný sdělovací prostředek, médium

Pentametr

druh časoměrného verše

Avízo

zpráva, upozornění, výzva; návěští

Deodorace-

zbavování vůně nebo zápachu chemickými prostředky