Ahistorismus

Význam: podcenění vývojového (historického) hlediska, dějin vůbec

Další cizí slova

Tenzid

povrchově aktivní látka

Sokl

pata podstavce, zdi

Fortissimo

hud. velmi silně; velmi hlasitý tón; velmi hlasitě hraná část skladby

Kába

svatyně islámu s posvátným kamenem v Mekce

Mikroekonomika

teorie, která zkoumá chování jednotlivých ekonomických subjektů

Bilingvismus

dvojjazyčnost, aktivní užívání dvou jazyků na úrovni jazyka mateřského