Aide-memoire [éd memoár]

Význam: stručný záznam jednání v diplomatickém styku;zápisník

Další cizí slova

Steradián

jednotka prostorového úhlu

Xenofilní

nemající strach z cizích lidí

Gourde [gurdj

měnová jednotka Haiti

Šéfredaktor

odpovědný vedoucí redakce

Prominentní

výsadní, neběžný, nedosažitelný

Purin

heterocyklická sloučenina obsahující dusík