Air condition

Význam: klimatizační zařízení, klimatizace

Další cizí slova

Hydrograf

vodočet, přístroj k měření vodního stavu

Elativ

jaz. vyjádření stupně vlastnosti bez srovnávání komparativem nebo superlativem; jazykový pád pro pohyb zevnitř ven

Izoamplituda

izolinie amplitudy určité veličiny

Parciální

dílčí, částečný

Ileus

neprůchodnost střev

Workholizmus

chorobná závislost na práci