Air [ér]

Význam: nápěv, píseň, melodie; kratší instrumentální barokní skladba netanečního typu

Další cizí slova

Tabakosa

onemocnění způsobené zaprášením plic tabákovým prachem

Griliáš

cukrovinka z páleného cukru s ořechy nebo mandlemi

Bergfried [bergfríd]

samostatně stojící věž ve středověkém opevnění

Predikát

přídomek; log. část soudu nebo výroková funkce, vypovídající o subjektu nebo proměnné; jaz. přísudek

Hieroglyf

1. značka obrázkového staroegyptského písma; 2. nečitelné písmo

Orfizmus

1. stoicizmu blízké učení o blaženosti na onom světě, dovolávající se orfea; 2. směr výtvarného umění přibližující malířství hudbě a poezii