Air mall [érmejl]

Význam: letecká poštovní zásilka,letecky, par avion

Další cizí slova

Reexport

opětovný vývoz dovezeného zboží

Atematický

bez kmenové přípony

Talár

dlouhý splývavý šat, obv. tmavý

Mentalita

duševní založení, stav mysli; způsob myšlení

Subsistence

výživa, podpora na živobytí

Éterický

1. prchavý; 2. nadzemský, vzdušný; 3. útlý, jemný