Airbag [érbeg]

Význam: automatický nafukovací bezpečnostní vak v přední části automobilu chránící cestující při nárazu

Další cizí slova

Hyenizmus

neúcta k mrtvým; využívání neštěstí druhých; surovost, bezcitnost, bestialita

Démétér

v řecké mytologii-bohyně mateřství

Methanol

nejjednodušší alkohol, metylalkohol

Risk

nebezpečí, riziko

Kappa

v řecké abecedě znak pro hlásku k

Festival

soutěžní přehlídka uměleckých výkonů nebo výtvorů, slavnostní sjezd