Airbag [érbeg]

Význam: automatický nafukovací bezpečnostní vak v přední části automobilu chránící cestující při nárazu

Další cizí slova

Referenční

porovnávaný, vztažný; k porovnávání, vzorkovací, výchozí

Adekvátnost

přiměřenost, shoda

Hydroláza

skupina enzymů katalyzujících štěpení látek za účasti vody

Astrobiologie

obor studující možnosti života ve vesmíru, exobiologie

Causa sui [kauza suí]

příčina sebe sama

Recesistický

výstředně žertovný