Ajznboňák

Význam: železničář

Další cizí slova

Nominále

jmenovitá hodnota; částka peněz, na kterou zní cenný papír

Genotechnologie

postupy využívající kontrolované umělé genové změny

Meiosa

redukční dělení

Fabulovat

tvořit fabuli, vymýšlet si

Thio-

první část složených slov mající význam síra

Problém

věc k řešení, sporná otázka, otázka k rozhodnutí