Ajznpoňák

Význam: železničář

Další cizí slova

Full-text

plný text, zpracování textu plného znění

Astrologie

obor zabývající se hledáním vztahů a souvislostí mezi postavením kosmických těles a právě probíhajícími i budoucími ději na určitém místě Země, hvězdopravectví

Neomortalita

úmrtnost novorozenců (do 10 dní po narození) neomycin, antibiotikum

Steradián

jednotka prostorového úhlu

Kosmoráma

diaskopické znázornění krajin, měst, vesmíru

Platina

drahý kov mimořádně odolný vůči chemickým vlivům a vysokým teplotám