Ajznpoňák

Význam: železničář

Další cizí slova

Sensítivní

vysoce citlivý, vnímavý

Fibrilace

1. míhání srdečních komor provázené bezvědomím se zástavou srdeční činnosti nebo míhání srdečních síní provázené nepravidelnou srdeční činností; 2. konečné stadium při mletí papíroviny v holendrech; 3. text. Rozvlákňování

Showcase [šoukejs]

výstavní skříň, vitrína

Karbonace

způsob zušlechťování textilií; umělé sycení např. piva oxidem uhličitým; konzervace dřeva opalováním

Klinika

nemocnice při lékařské fakultě sloužící i výzkumným a vzdělávacím účelům

Nazalizace

změna ústní hlásky v nosovou; zapojení nosní dutiny při výslovnosti