Akademický

Význam: vztahující se k vysokému školství, k akademii věd; střízlivý, odtažitý, chladný, teoretický

Další cizí slova

Kalium

draslík

Strok

veslař sedící na zádi závodní lodi a udávající rytmus a tempo, veslovod

Endokarditida

zánět endokardu (viz endokard)

Penni

drobná mince marky

Psychosa

duševní choroba s poruchami myšlení, chování i osobnosti

Vaskulosní

cévnatý